European Green Party

"Europeiska gröna partiet står upp och agerar för en politisk, social och ekonomisk omvandling baserad på värderingar om miljöansvar, social rättvisa, inkludering, mångfald och fred. Tillsammans med våra medlemspartier förespråkar vi politik och åtgärder för att ta itu med klimatutmaningen och den ökade sociala ojämlikheten, samtidigt som vi vill investera i ett grönare, säkrare och ansvarigt Europa som inte lämnar någon utanför. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation