Direktor

Pascal Schonard diplomirao je pravo u Francuskoj i Njemačkoj. Poslijediplomski studij završio je u francuskoj školi za javnu upravu ENA (École nationale d'administration).

Odlukom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 277, 2.8.2021., str. 145.) Pascal Schonard imenovan je direktorom Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade od 1. rujna 2021. Prethodno je radio u odvjetničkom uredu, kao državni odvjetnik te kao javni službenik u Glavnoj upravi Europske komisije za unutarnje poslove i pravosuđe, u kabinetu glavnog tajnika i Pravnoj službi Europskog parlamenta.


„Tijelo je zaduženo za postupke registracije i provjere europskih političkih stranaka i zaklada. Kontrolira poštuju li europske političke stranke i zaklade primjenjivu uredbu EU-a i, po potrebi, odlučuje o sankcijama u skladu s postupovnim pravima.

Tijelo osigurava vidljivost dokumentacije koju je dužno objavljivati, čime doprinosi političkoj osviještenosti na europskoj razini.

Dio je lanca nadležnih upravnih tijela i svoje dužnosti obavlja u suradnji s drugim institucijama i nacionalnim tijelima, među ostalim kako bi se zajamčio integritet europskih izbora u pogledu povrede podataka.

Njegovo motivirano osoblje tu misiju obavlja neovisno, učinkovito te poštujući politički pluralizam. Time se jača europska demokracija, štite porezni obveznici i podupire misija Europskog parlamenta.

Pozivam vas da na ovim stranicama otkrijete naš rad."

Pascal SCHONARD