Odbor neovisnih uglednih osoba

Odbor neovisnih uglednih osoba savjetodavno je tijelo koje sudjeluje u postupcima provjere Tijela u skladu s člancima 10., 10.a i 11. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Sastoji se od ukupno šest članova, od kojih po dvoje imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija.