Donacije i doprinosi

Popisi sadrže informacije o donacijama i doprinosima (kako su definirani u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014) koje su europske političke stranke i europske političke zaklade stvarno primile u odgovarajućim navedenim godinama. Međutim, u njima se ne navode samo potraživanja (tj. prava na plaćanje) europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. To znači da će se odgovarajuće tablice ažurirati ako se plaćanje koje odgovara potraživanju izvrši u kasnijoj fazi, podložno provjeri Tijela kojoj godini treba pripisati plaćanje. Donacije označene zvjezdicom (*) trenutno su podvrgnute dodatnoj kontroli od strane Uprave. Više informacija možete pronaći u odjeljku „Smjernice" na ovoj internetskoj stranici.

Europski parlament objavljuje donacije prije financijske godine 2018