Donacije i doprinosi

Popisi sadrže informacije o donacijama i doprinosima (kako su definirani u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014) koje su europske političke stranke i europske političke zaklade stvarno primile u odgovarajućim navedenim godinama. Međutim, u njima se ne navode samo potraživanja (tj. prava na plaćanje) europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. To znači da će se odgovarajuće tablice ažurirati ako se plaćanje koje odgovara potraživanju izvrši u kasnijoj fazi, podložno provjeri Tijela kojoj godini treba pripisati plaćanje. Donacije označene zvjezdicom (*) trenutno su podvrgnute dodatnoj kontroli od strane Uprave. Više informacija možete pronaći u odjeljku „Smjernice" na ovoj internetskoj stranici.

2024

Donacije povezane s financijskom godinom 2024

Od 6. prosinca 2023. (6 mjeseci prije razdoblja europskih izbora), europske političke stranke i zaklade morale su prijaviti sve primljene donacije na tjednoj osnovi. U skladu s kontrolama sukladnosti i primjenjivim ograničenjima zaštite podataka, Tijelo ih je ovdje objavilo što je prije moguće, obično u roku od tjedan dana nakon što je o njima obaviješteno. Od 10. lipnja 2024. samo donacije iznad 12 000 EUR moraju se odmah prijaviti Agenciji. Drugi će postati dostupni nakon podnošenja godišnjih izvješća 2025.
Europski parlament objavljuje donacije prije financijske godine 2018