European Christian Political Movement

"Europos krikščionių politinis judėjimas (ECPM) – vienintelė Europos politinė partija, aiškiai agituojanti už krikščioniškas vertybes Europos politikoje, kurias perteikia septyni politiniai prioritetai: žmogaus orumas; sveikos šeimos; ekonomika žmonių ir planetos naudai; laisvė, saugumas ir teisingumas; kova su šiuolaikine vergove; ES reformavimas; krikščioniškos kultūros ir paveldo išsaugojimas."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux