European Christian Political Movement

"Euroopan kristillinen poliittinen liike (ECPM) on ainoa Euroopan tason poliittinen puolue, joka nimenomaisesti edistää kristillisiä arvoja EU:n politiikassa. Puolueella on seuraavat seitsemän keskeistä toimintapoliittista painopistettä: ihmisarvo, terveet perheet, ihmisiä ja maapalloa hyödyttävä talous, vapaus, turvallisuus ja vakaus, nykyajan orjuuden torjunta, EU:n uudistaminen sekä kristillisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilyttäminen."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux