European Christian Political Movement

"Il-Moviment Politiku Kristjan Ewropew (ECPM) huwa l-uniku partit politiku Ewropew li jippromwovi espliċitament il-valuri Kristjani fil-politika Ewropea. Il-punti fokali tagħna fil-livell politiku huma: id-dinjità umana; il-familji f'saħħithom; l-ekonomija għas-servizz tan-nies u tal-pjaneta; il-libertà, is-sigurtà u l-istabbiltà; il-ġlieda kontra l-iskjavitù moderna; ir-riforma tal-UE; is-salvagwardja tal-kultura u tal-wirt Kristjani."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux