European Christian Political Movement

"Europeiska kristna politiska rörelsen (ECPM) är det enda europeiska politiska parti som uttryckligen främjar kristna värden i den europeiska politiken på sju prioriterade politiska områden: människans värdighet; sunda familjer; en ekonomi som gynnar människorna och planeten; frihet, säkerhet och stabilitet; bekämpande av modernt slaveri; reform av EU; bevarande av den kristna kulturen och det kristna kulturarvet."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux