European Christian Political Movement

"Eiropas Kristiešu politiskā kustība (ECPM) ir vienīgā Eiropas politiskā partija, kas Eiropas politikā nepārprotami popularizē kristīgās vērtības septiņās politiskajās rīcības jomās: cilvēka cieņa; veselīgas ģimenes; cilvēkiem un planētai labvēlīga ekonomika; brīvība, drošība un stabilitāte; cīņa pret mūsdienu verdzību; ES reformēšana; kristīgās kultūras un mantojuma saglabāšana."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux