European People’s Party

"Europos liaudies partija (PPE) – tai centro ir centro dešiniųjų politinė šeima Europoje. Mūsų įsitikinimų centre – žmogus. Mūsų veiksmai grindžiami teisingumo ir bendros gerovės, solidarumo ir atsakomybės principais. Giname stiprią Europos Sąjungą, grindžiamą pliuralistine demokratija, socialine rinkos ekonomika ir aplinkos tvarumu. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies