European People’s Party

"Euroopa Rahvapartei (PPE) on Euroopa tsentristide ja paremtsentristide poliitiline ühendus. PPE tõekspidamistes on kesksel kohal inimene. PPE tegevus põhineb õigluse, ühise hüve, solidaarsuse ja vastutuse põhimõtetel. PPE kaitseb pluralistlikul demokraatial, sotsiaalsel turumajandusel ja keskkonnahoidlikkusel rajanevat tugevat Euroopa Liitu."

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies