European People’s Party

"Il-PPE huwa l-familja politika taċ-ċentru u ċ-ċentru lemin fl-Ewropa. Aħna npoġġu lill-bniedem fiċ-ċentru tal-konvinzjonijiet tagħna. L-azzjonijiet tagħna huma bbażati fuq il-prinċipji tal-ġustizzja u l-ġid komuni, is-solidarjetà u r-responsabbiltà. Niddefendu Unjoni Ewropea b'saħħitha bbażata fuq id-demokrazija pluralista, l-ekonomija tas-suq soċjali u s-sostenibbiltà ambjentali. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies