European People’s Party

"EPP är den politiska familjen i mitten och mittenhöger i Europa. Vi sätter människan i centrum för våra övertygelser. Våra insatser baseras på principer om rättvisa, det allmännas bästa, solidaritet och ansvar. Vi försvarar en stark Europeisk union baserad på pluralistisk demokrati, social marknadsekonomi och miljöhållbarhet. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies