European People’s Party

"Evropská lidová strana patří ke středu či středopravici evropského politického spektra. Jsme přesvědčeni o tom, že naše činnost musí vycházet z potřeb lidí. Řídíme se při ní zásadami spravedlnosti, obecného prospěchu, solidarity a veřejné odpovědnosti. Hájíme silnou Evropskou unii založenou na pluralitní demokracii, sociálně tržním hospodářství a udržitelném životním prostředí. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies