Darowizny i dotacje

Poniższe wykazy zawierają informacje o darowiznach i wkładach od członków (zgodnie z definicjami w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014) faktycznie otrzymanych przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne w poszczególnych wskazanych latach. Wykazy te nie obejmują natomiast samych należności (tj. uprawnień do płatności) europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Oznacza to, że odpowiednie tabele są aktualizowane, jeżeli płatność odpowiadająca danej należności ostatecznie nastąpi, z zastrzeżeniem weryfikacji przez Urząd, do którego roku ma być przypisana ta płatność. Darowizny oznaczone gwiazdką (*) są obecnie poddawane przez Urząd dodatkowej kontroli. Szersze informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „Wskazówki" na tej stronie internetowej.


2024

Darowizny za rok budżetowy 2024

Do 5 grudnia 2023 r. niezwłocznie należało zgłaszać jedynie darowizny powyżej 12 000 EUR. Od 6 grudnia 2023 r. (sześć miesięcy przed wyborami europejskimi) europejskie partie i fundacje polityczne muszą co tydzień zgłaszać wszystkie darowizny (również darowizny poniżej 12 000 EUR). Z zastrzeżeniem kontroli zgodności i obowiązujących ograniczeń w zakresie ochrony danych Urząd publikuje je w tym miejscu jak najszybciej, zazwyczaj w ciągu jednego tygodnia od otrzymania informacji o nich.

2023

Darowizny za rok budżetowy 2023

Do 5 grudnia 2023 r. niezwłocznie należało zgłaszać jedynie darowizny powyżej 12 000 EUR. Od 6 grudnia 2023 r. (sześć miesięcy przed wyborami europejskimi) europejskie partie i fundacje polityczne muszą co tydzień zgłaszać wszystkie darowizny (również darowizny poniżej 12 000 EUR). Z zastrzeżeniem kontroli zgodności i obowiązujących ograniczeń w zakresie ochrony danych Urząd publikuje je w tym miejscu jak najszybciej, zazwyczaj w ciągu jednego tygodnia od otrzymania informacji o nich.

Darowizny sprzed roku budżetowego 2018 są publikowane przez Parlament Europejski