Darowizny i dotacje

Poniższe wykazy zawierają informacje o darowiznach i wkładach od członków (zgodnie z definicjami w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014) faktycznie otrzymanych przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne w poszczególnych wskazanych latach. Wykazy te nie obejmują natomiast samych należności (tj. uprawnień do płatności) europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Oznacza to, że odpowiednie tabele są aktualizowane, jeżeli płatność odpowiadająca danej należności ostatecznie nastąpi, z zastrzeżeniem weryfikacji przez Urząd, do którego roku ma być przypisana ta płatność. Darowizny oznaczone gwiazdką (*) są obecnie poddawane przez Urząd dodatkowej kontroli. Szersze informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „Wskazówki" na tej stronie internetowej.


Darowizny sprzed roku budżetowego 2018 są publikowane przez Parlament Europejski