Zarejestrowane fundacje

Lista zarejestrowanych europejskich fundacji politycznych

Poniższe dokumenty zawierają nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich fundacji politycznych wraz z dokumentami złożonymi w ramach ich wniosków o rejestrację.

Rejestr europejskich fundacji politycznych

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 oraz art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 Urząd zarządza rejestrem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz wydaje standardowe odpisy. Osoby fizyczne i prawne mogą poprosić o standardowy odpis z rejestru, składając wniosek na poniższy adres e-mail oraz wypełniając prosty formularz zgłoszeniowy (link poniżej). Termin wydania standardowych odpisów wynosi do 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Urząd może również poświadczyć informacje zawarte w standardowych odpisach pod adresem instytucji i organów Unii, organów i sądów państw członkowskich oraz osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy takie poświadczenie jest wymagane do procedur prawnych lub administracyjnych, oraz po złożeniu odpowiednio uzasadnionych wniosków. W celu uzyskania poświadczenia należy postąpić zgodnie z powyżej opisaną procedurą dotyczącą standardowych odpisów oraz wypełnić formularz uzasadnionego wniosku (link poniżej). Proces poświadczania może zająć więcej niż 10 dni roboczych w zależności od przedmiotu wniosku.