Zarejestrowane partie

Lista zarejestrowanych europejskich partii politycznych

Poniższe dokumenty zawierają nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich partii politycznych wraz z dokumentami złożonymi w ramach ich wniosków o rejestrację.

Lista posłów do Parlamentu Europejskiego

Skonsolidowaną listę posłów do Parlamentu Europejskiego należących do europejskiej partii politycznej można znaleźć tutaj.

Pełną listę posłów do Parlamentu Europejskiego wraz ze szczegółowymi informacjami można znaleźć tutaj.

Rejestr europejskich partii politycznych

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 oraz art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 Urząd zarządza rejestrem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz wydaje standardowe odpisy. Osoby fizyczne i prawne mogą poprosić o standardowy odpis z rejestru, składając wniosek na poniższy adres e-mail oraz wypełniając prosty formularz zgłoszeniowy (link poniżej). Termin wydania standardowych odpisów wynosi do 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Urząd może również poświadczyć informacje zawarte w standardowych odpisach pod adresem instytucji i organów Unii, organów i sądów państw członkowskich oraz osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy takie poświadczenie jest wymagane do procedur prawnych lub administracyjnych, oraz po złożeniu odpowiednio uzasadnionych wniosków. W celu uzyskania poświadczenia należy postąpić zgodnie z powyżej opisaną procedurą dotyczącą standardowych odpisów oraz wypełnić formularz uzasadnionego wniosku (link poniżej). Proces poświadczania może zająć więcej niż 10 dni roboczych w zależności od przedmiotu wniosku.