Komitet niezależnych wybitnych osobistości

Komitet niezależnych wybitnych osobistości jest organem doradczym, który bierze udział w postępowaniu sprawdzającym Urzędu zgodnie z art. 10, 10a i 11 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch członków.