European Free Alliance

"Evropska svobodna zveza (EFA) se zavzema za pravico do demokratične samoodločbe in podpira prizadevanja ljudstev, da sama odločajo o svoji politični prihodnosti, vključno z neodvisnostjo, večjo avtonomijo ter jezikovnim in kulturnim priznanjem za manjšine. Naš cilj je evropska enotnost v raznolikosti, ki temelji na načelu solidarnosti in socialne pravičnosti."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation