Odbor neodvisnih uglednih oseb

Odbor neodvisnih uglednih oseb je posvetovalni organ, ki sodeluje v postopkih preverjanja organa v skladu s členi 10, 10a in 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Odbor sestavlja skupno šest članov, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo vsak po dva člana.