Donacije in prispevki

Na seznamih so navedene donacije in prispevki (kot so opredeljeni v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014), ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije dejansko prejele v zvezi z navedenimi posameznimi referenčnimi leti. Na seznamih pa niso navedene terjatve (tj. pravice do plačila) evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Zato se ustrezne preglednice posodobijo, če se plačilo, ki ustreza terjatvi, izvrši pozneje, nadzorni organ pa mora preveriti, v katero leto je treba uvrstiti plačilo. Dodatne informacije poiščite na zavihku z navodili na tej spletni strani.