Donacije in prispevki

Na seznamih so navedene donacije in prispevki (kot so opredeljeni v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014), ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije dejansko prejele v zvezi z navedenimi posameznimi referenčnimi leti. Na seznamih pa niso navedene terjatve (tj. pravice do plačila) evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Zato se ustrezne preglednice posodobijo, če se plačilo, ki ustreza terjatvi, izvrši pozneje, nadzorni organ pa mora preveriti, v katero leto je treba uvrstiti plačilo. Donacije, označene z zvezdico (*), so trenutno pod dodatnim nadzorom organa. Dodatne informacije poiščite na zavihku z navodili na tej spletni strani.

2024

Donacije v proračunskem letu 2024

Do 5. decembra 2023 je veljalo, da je treba Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije takoj obvestiti le o donacijah nad 12 000 EUR. Od 6. decembra 2023 (6 mesecev pred evropskimi volitvami) morajo evropske politične stranke in fundacije Organ tedensko obveščati o vseh donacijah (tudi nižjih od 12 000 EUR). Organ podatke objavi čim prej, običajno v tednu dni po tem, ko je bil o donaciji obveščen, pri čemer izvaja nadzor skladnosti in spoštuje veljavne omejitve glede varstva podatkov.

2023

Donacije v proračunskem letu 2023

Do 5. decembra 2023 je veljalo, da je treba Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije takoj obvestiti le o donacijah nad 12 000 EUR. Od 6. decembra 2023 (6 mesecev pred evropskimi volitvami) morajo evropske politične stranke in fundacije Organ tedensko obveščati o vseh donacijah (tudi nižjih od 12 000 EUR). Organ podatke objavi čim prej, običajno v tednu dni po tem, ko je bil o donaciji obveščen, pri čemer izvaja nadzor skladnosti in spoštuje veljavne omejitve glede varstva podatkov.
Donacije pred proračunskim letom 2018 je objavil Evropski parlament