European Free Alliance

"Evropská svobodná aliance prosazuje právo na demokratické sebeurčení a podporuje národní ambice k určení vlastní politické budoucnosti, ba i nezávislosti, větší autonomii nebo jazykové a kulturní uznání menšin. Naším krédem je jednotná a rozmanitá Evropa, která ctí zásady subsidiarity a sociální spravedlnosti."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation