European Free Alliance

"Euroopa Vabaliit toetab rahvaste demokraatlikku enesemääramisõigust ja tahet ise valida oma poliitiline tulevik, rõhutades muu hulgas vähemuste sõltumatust, suuremat autonoomiat ning keelelist ja kultuurilist tunnustamist. Euroopa Vabaliidu püüe – saavutada Euroopa ühtsus mitmekesisuses – lähtub subsidiaarsuse ja sotsiaalse õigluse põhimõttest."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation