European Free Alliance

"Euroopan vapaa allianssi (EFA) edistää oikeutta demokraattiseen itsemääräämisoikeuteen ja tukee ihmisten pyrkimyksiä valita oma poliittinen tulevaisuutensa, johon sisältyy riippumattomuus, suurempi autonomia sekä vähemmistöjen kielten ja kulttuurien tunnustaminen. EFA:n tavoitteena on moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa, joka perustuu toissijaisuusperiaatteeseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation