Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Vår liberala vision är förankrad i en fri, demokratisk, företagarvänlig, hållbar och enad kontinent som är öppen mot världen. Europeiska värden är liberala värden. Detta manifest är vårt åtagande att skydda grundläggande värden i en tid med framväxande antiliberala krafter, förstärka ett världsledande och välmående Europa och bygga ett mer liberalt Europa för oss alla."

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017
> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Affiliated European political foundation European Liberal Forum