Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Нашата либерална визия е ориентирана към свободен, демократичен, предприемачески, устойчив и обединен континент, отворен към света. Европейските ценности са либерални ценности. Този манифест е нашият ангажимент да защитаваме основните ценности на фона на нарастващи антилиберални сили, да укрепим водеща в световен мащаб и просперираща Европа и да изградим по-либерална Европа за всички."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 14/11/2017 и публикувано на дата 22/11/2017
> седалище и адрес: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Свързана европейска политическа фондация: European Liberal Forum