Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Нашата либерална визия е ориентирана към свободен, демократичен, предприемачески, устойчив и обединен континент, отворен към света. Европейските ценности са либерални ценности. Този манифест е нашият ангажимент да защитаваме основните ценности на фона на нарастващи антилиберални сили, да укрепим водеща в световен мащаб и просперираща Европа и да изградим по-либерална Европа за всички."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 14/11/2017 и публикувано на дата 22/11/2017

> седалище и адрес: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium

> Website: https://www.aldeparty.eu/

> Свързана европейска политическа фондация: European Liberal Forum