Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Tá ár bhfís liobrálach bunaithe ar mhór-roinn shaor, dhaonlathach, fhiontraíoch, inbhuanaithe agus aontaithe atá oscailte don domhan. Is luachanna Liobrálacha iad luachanna na hEorpa. San Fhorógra tugaimid gealltanas bunluachanna a chosaint i measc fórsaí frithliobrálacha atá ag dul i méid, an Eoraip a neartú, Eoraip ceannródaíoch agus rathúil a threisiú, agus Eoraip níos liobrálaí a thógáil do chách."

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017

> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium

> Website: https://www.aldeparty.eu/

> Affiliated European political foundation European Liberal Forum