Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Naší vizí je svobodný, demokratický, udržitelný a jednotný kontinent vyznávající liberální hodnoty a svobodu podnikání. Evropské hodnoty jsou liberálními hodnotami. Zavazujeme se, že budeme chránit základní hodnoty proti sílícím protiliberálním proudům, upevňovat vedoucí postavení Evropy ve světě, zvyšovat prosperitu a budovat liberálnější Evropu pro všechny."

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017
> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Affiliated European political foundation European Liberal Forum