Дарения и членски вноски

Даренията преди финансовата 2018 година се публикуват от Европейския парламент.