Εγγραφα του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου

Η σελίδα αυτή συμπληρώνει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Αρχής με πρόσθετες πληροφοριές σχετικές με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε οικονομικό έτος:

Περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα:

2020 (PDF - 286 KB)| 2019 (PDF - 88 KB) | 2018 (WORD - 57 KB) | 2017 (PDF - 72 KB) | 2016 (PDF - 112 KB) | 2015 (WORD - 68 KB) | 2014 (PDF - 126 KB) | 2013 (PDF - 12 KB) | 2012 (PDF - 126 KB) | 2011 (PDF - 9 KB) | 2010 (PDF - 59 KB) | 2009 (PDF - 77 KB) | 2008 (PDF - 71 KB) | 2007 (PDF - 57 KB) | 2006 (PDF - 73 KB) | 2005 (WORD - 44 KB) |