Dokumenty Európskeho Parlamentu

Táto stránka dopĺňa obsah webovej stránky úradu o ďalšie informácie týkajúce sa európskych politických strán a európskych politických nadácií, ktoré sprístupnil Európsky parlament.

Tieto informácie zahŕňajú:

Sumy vyplatené každej európskej politickej strane a európskej politickej nadácii zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na každý rozpočtový rok:

Opis technickej pomoci poskytnutej európskym politickým stranám:

2022 (PDF - 107 KB) | 2021 (PDF - 199 KB) | 2020 (PDF - 286 KB)| 2019 (PDF - 88 KB) | 2018 (WORD - 57 KB) | 2017 (PDF - 72 KB) | 2016 (PDF - 112 KB) | 2015 (WORD - 68 KB) | 2014 (PDF - 126 KB) | 2013 (PDF - 12 KB) | 2012 (PDF - 126 KB) | 2011 (PDF - 9 KB) | 2010 (PDF - 59 KB) | 2009 (PDF - 77 KB) | 2008 (PDF - 71 KB) | 2007 (PDF - 57 KB) | 2006 (PDF - 73 KB) | 2005 (WORD - 44 KB) |