Doiciméid Pharlaimint na hEorpa

Déanann an leathanach seo comhlánú ar inneachar shuíomh gréasáin an Údaráis le faisnéis bhreise maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus le fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha arna cur ar fáil ag Parlaimint na hEorpa.

Áirítear an méid seo a leanas leis an bhfaisnéis sin:

Méideanna arna n-íoc le gach páirtí polaitiúil Eorpach agus le gach fondúireacht pholaitiúil Eorpach as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh i gcás gach bliain airgeadais:

Tuairisc ar an tacaíocht theicniúil arna tabhairt do pháirtithe polaitiúla Eorpacha

2022 (PDF - 107 KB) | 2021 (PDF - 199 KB) | 2019 (PDF - 88 KB) | 2018 (WORD - 57 KB) | 2017 (PDF - 72 KB) | 2016 (PDF - 112 KB) | 2015 (WORD - 68 KB) | 2014 (PDF - 126 KB) | 2013 (PDF - 12 KB) | 2012 (PDF - 126 KB) | 2011 (PDF - 9 KB) | 2010 (PDF - 59 KB) | 2009 (PDF - 77 KB) | 2008 (PDF - 71 KB) | 2007 (PDF - 57 KB) | 2006 (PDF - 73 KB) | 2005 (WORD - 44 KB) |