Ziedojumi un iemaksas

Sarakstos ir iekļauta informācija par ziedojumiem un iemaksām (kā noteikts Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014), ko Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi ir faktiski pieņēmuši attiecībā uz konkrētajiem norādītajiem pārskata gadiem. Taču tajos nav uzskaitītas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem saņemamās summas (t. i., tiesības uz maksājumu). Tāpēc attiecīgās tabulas tiks atjauninātas, ja maksājums, kas atbilst saņemamai summai, tiks veikts vēlāk, Iestādei pārbaudot, uz kuru gadu maksājums ir attiecināms. Ar zvaigznīti (*) atzīmētos ziedojumus iestāde pašlaik pārbauda papildus. Papildu informācijai skatīt šīs tīmekļa vietnes sadaļu "Norādījumi".

Informāciju par ziedojumiem, kas veikti pirms 2018. finanšu gada, publicē Eiropas Parlaments