Ziedojumi un iemaksas

Sarakstos ir iekļauta informācija par ziedojumiem un iemaksām (kā noteikts Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014), ko Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi ir faktiski pieņēmuši attiecībā uz konkrētajiem norādītajiem pārskata gadiem. Taču tajos nav uzskaitītas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem saņemamās summas (t. i., tiesības uz maksājumu). Tāpēc attiecīgās tabulas tiks atjauninātas, ja maksājums, kas atbilst saņemamai summai, tiks veikts vēlāk, Iestādei pārbaudot, uz kuru gadu maksājums ir attiecināms. Ar zvaigznīti (*) atzīmētos ziedojumus iestāde pašlaik pārbauda papildus. Papildu informācijai skatīt šīs tīmekļa vietnes sadaļu "Norādījumi".

2024

Ar 2024. finanšu gadu saistītie ziedojumi

Līdz 2023. gada 5. decembrim nekavējoties bija jāziņo tikai par ziedojumiem, kuru summa pārsniedza 12 000 EUR. Kopš 2023. gada 6. decembra (6 mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām) Eiropas politiskajām partijām un fondiem katru nedēļu ir jāziņo par visiem ziedojumiem (arī tiem, kuru summa nesasniedz 12 000 EUR). Ievērojot atbilstības kontroles pasākumus un piemērojamos datu aizsardzības ierobežojumus, Iestāde tos publicē šeit iespējami drīz, parasti vienas nedēļas laikā pēc tam, kad par tiem tiek informēta.

2023

Ar 2023. finanšu gadu saistītie ziedojumi

Līdz 2023. gada 5. decembrim nekavējoties bija jāziņo tikai par ziedojumiem, kuru summa pārsniedza 12 000 EUR. Kopš 2023. gada 6. decembra (6 mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām) Eiropas politiskajām partijām un fondiem katru nedēļu ir jāziņo par visiem ziedojumiem (arī tiem, kuru summa nesasniedz 12 000 EUR). Ievērojot atbilstības kontroles pasākumus un piemērojamos datu aizsardzības ierobežojumus, Iestāde tos publicē šeit iespējami drīz, parasti vienas nedēļas laikā pēc tam, kad par tiem tiek informēta.

Informāciju par ziedojumiem, kas veikti pirms 2018. finanšu gada, publicē Eiropas Parlaments