Ziedojumi un iemaksas

Sarakstos ir iekļauta informācija par ziedojumiem un iemaksām (kā noteikts Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014), ko Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi ir faktiski pieņēmuši attiecībā uz konkrētajiem norādītajiem pārskata gadiem. Taču tajos nav uzskaitītas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem saņemamās summas (t. i., tiesības uz maksājumu). Tāpēc attiecīgās tabulas tiks atjauninātas, ja maksājums, kas atbilst saņemamai summai, tiks veikts vēlāk, Iestādei pārbaudot, uz kuru gadu maksājums ir attiecināms. Papildu informācijai skatīt šīs tīmekļa vietnes sadaļu "Norādījumi".