Sankce

Úřad může evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím ukládat sankce, pokud nedodržují pravidla a povinnosti stanovené v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Více informací o právním rámci naleznete na následující stránce.