Registrované nadace

Seznam registrovaných evropských politických nadací

Následující dokumenty obsahují názvy a stanovy všech registrovaných evropských politických nadací a doklady přiložené k jejich žádostem o registraci.

Rejstřík evropských politických nadací

V souladu s článkem 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 úřad spravuje rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a vydává standardní výpisy. Fyzické a právnické osoby mohou požádat o standardní výpis z rejstříku tak, že zašlou e-mail na níže uvedenou adresu a vyplní formulář prosté žádosti (viz níže). Standardní výpisy se vydávají do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Úřad může rovněž orgánům a institucím Unie, orgánům a soudům členských států, jakož i fyzickým nebo právnickým osobám poskytnout osvědčení o informacích obsažených ve standardních výpisech, pokud je to nezbytné pro právní nebo správní řízení a po předložení řádně odůvodněné žádosti. Pokud chcete získat osvědčení, postupujte stejně jako v případě standardních výpisů a vyplňte formulář odůvodněné žádosti (viz níže). Vydání osvědčení může trvat déle než 10 pracovních dnů v závislosti na předmětu žádosti.