Dary a příspěvky

V seznamech jsou uvedeny dary a příspěvky (ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014), které evropské politické strany a evropské politické nadace skutečně přijaly v souvislosti s uvedeným rozpočtovým rokem. Nejsou v nich však uvedeny pohledávky (tj. platební nároky) evropských politických stran a evropských politických nadací. Příslušné tabulky se proto aktualizují, pokud je platba odpovídající určité pohledávce provedena později, a úřad kontroluje, ke kterému roku má být platba přiřazena. Dary označené hvězdičkou (*) v současné době procházejí další kontrolou Úřadu. Další informace naleznete v oddílu „Pokyny" na těchto internetových stránkách.

Dary obdržené před rozpočtovým rokem 2018 zveřejnil Evropský parlament