Ředitel

Pascal Schonard je právník s diplomy z Francie a Německa. Svá postgraduální studia dokončil na francouzské École nationale d'administration (ENA).

Rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady a Komise byl s platností ode dne 1. září 2021 jmenován ředitelem Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace (Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 145). Dříve pracoval v advokátní kanceláři, jako státní zástupce, úředník na generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a vnitřní věci, v kabinetu generálního tajemníka a také v oddělení právní služby Evropského parlamentu.


„Úřad provádí registrační a ověřovací postupy ve vztahu k evropským politickým stranám a nadacím. Dohlíží na to, zda evropské politické strany a nadace dodržují platná pravidla EU, a v případě potřeby rozhoduje o sankcích v souladu s procesními právy.

Úřad přispívá k politickému povědomí na evropské úrovni tím, že zajišťuje viditelnost dokumentace, kterou je povinen zveřejňovat.

Je součástí sítě příslušných správních orgánů a plní své povinnosti ve spolupráci s dalšími evropskými i vnitrostátními orgány, mimo jiné v zájmu zajištění ochrany evropských voleb před zneužitím údajů.

Odhodlaný tým úřadu tuto úlohu vykonává nezávisle, efektivně a v úctě k politickému pluralismu. Posiluje tak evropskou demokracii, chrání daňové poplatníky a podporuje poslání Evropského parlamentu.

Chcete-li se o naší práci dozvědět více, zvu vás k návštěvě těchto stránek."

Pascal SCHONARD