European Christian Political Movement

"Evropské křesťanské politické hnutí (European Christian Political Movement, ECPM) je jedinou evropskou politickou stranou, která výslovně prosazuje křesťanské hodnoty v evropské politice se zaměřením na těchto sedm stěžejních politických oblastí: lidská důstojnost, zdravé rodiny, ekonomika, z níž mají prospěch lidé i naše planeta, svoboda, bezpečnost a stabilita, boj proti modernímu otroctví, reforma EU a zachování křesťanské kultury a dědictví."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux