European Christian Political Movement

"Euroopa Kristlik Poliitiline Liikumine (ECPM) on ainus Euroopa tasandi erakond, mis edendab Euroopa poliitikas selgesõnaliselt kristlikke väärtusi. Erakonna tegevuse seitse põhieesmärki on inimväärikus, terve perekond, majandus, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile, vabadus, turvalisus ja stabiilsus, võitlus kaasaegse orjanduse vastu, ELi reform ning kristliku kultuuri ja pärandi säilitamine."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux