European Christian Political Movement

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 04/09/2017 и публикувано на дата 05/09/2017

> седалище и адрес: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands

> Website: https://ecpm.info

> Свързана европейска политическа фондация: Sallux