European Christian Political Movement

"Европейското християнско политическо движение (ЕХПД) е единствената европейска политическа партия, която изрично поддържа християнските ценности в европейската политика, като се концентрира върху седем основни теми: Човешко достойнство; Здрави семейства; Икономика в полза на хората и планетата; Свобода, сигурност и стабилност; Борба с модерното робство; Реформиране на ЕС; Съхраняване на християнската култура и наследство."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 04/09/2017 и публикувано на дата 05/09/2017
> седалище и адрес: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Свързана европейска политическа фондация: Sallux