Party of European Socialists

"Strana evropských socialistů seskupuje socialistické, sociálně demokratické a demokratické strany a strany práce z Evropské unie, Spojeného království a Norska. Spolu s našimi přidruženými a pozorovatelskými stranami prosazujeme naše společné hodnoty sociální spravedlnosti, rovnosti a společenského blahobytu a bojujeme za progresivní, spravedlivou, svobodnou a udržitelnou Evropu."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies