Party of European Socialists

“Партията на европейските социалисти обединява социалистически и социалдемократически партии, партии на труда и демократични партии в Европейския съюз, Обединеното кралство и Норвегия. Заедно с нашите асоциирани партии и партии наблюдатели, ние работим за утвърждаване на нашите споделени ценности — социална справедливост, равенство и благосъстояние на обществото, и се борим за прогресивна, справедлива, свободна и устойчива Европа.”

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 15/06/2017 и публикувано на дата 28/06/2017
> седалище и адрес: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Свързана европейска политическа фондация: Foundation for European Progressive Studies