Party of European Socialists

"Euroopa Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse (PES) on koondunud Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja Norras tegutsevad sotsialistlikud, sotsiaaldemokraatlikud, demokraatlikud ja tööparteid. Koos meiega assotsieerunud parteide ja vaatlejaparteidega edendame ühiseid väärtusi, nagu sotsiaalne õiglus, võrdsus ja ühiskondlik heaolu, ning võitleme progressiivse, õiglase, vaba ja kestliku Euroopa eest."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies