Party of European Socialists

"Strana európskych socialistov združuje socialistické, sociálno-demokratické, robotnícke a demokratické strany Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Nórska. Spoločne so stranami, ktoré sú k nám pridružené alebo majú štatút pozorovateľa, presadzujeme naše spoločné hodnoty – sociálnu spravodlivosť, rovnosť a blahobyt spoločnosti – a bojujeme za progresívnu, spravodlivú, slobodnú a udržateľnú Európu."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017

> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium

> Website: https://www.pes.eu

> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies