European Green Party

"Euroopan vihreät puolue puolustaa ja edistää poliittista, sosiaalista ja taloudellista muutosta, joka perustuu ympäristövastuun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, osallisuuden, monimuotoisuuden ja rauhan arvoihin. Kannatamme yhdessä jäsenpuolueidemme kanssa politiikkatoimia, joilla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja kasvavaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen samalla, kun investoidaan sellaisen vihreämmän, turvallisemman ja vastuullisemman Euroopan rakentamiseen, jossa ketään ei jätetä jälkeen."

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation