European Green Party

"Euroopa Roheliste Partei seisab sõna ja teoga poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike muutuste eest, mis põhinevad sellistel väärtustel nagu keskkonnaalane vastutus, sotsiaalne õiglus, kaasatus, mitmekesisus ja rahu. Euroopa Roheliste Partei ja selle liikmeserakonnad toetavad aktiivselt kliimamuutuste ja kasvava sotsiaalse ebavõrdsuse vastu suunatud poliitikat ja meetmeid ning panustavad kõiki inimesi kaasava keskkonnahoidlikuma, turvalisema ja vastutustundlikuma Euroopa ülesehitamisse. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation