European Green Party

Seznam členských stran k 29. únoru 2024 Evropská strana zelených stojí a jedná za politickou, sociální a ekonomickou transformaci založenou na hodnotách odpovědnosti za životní prostředí, sociální spravedlnosti, začlenění, rozmanitosti a míru. Společně s našimi členskými stranami prosazujeme politiky a akce, které by čelily výzvě změny klimatu a rostoucí sociální nerovnosti, a zároveň investujeme do budování zelenější, bezpečnější a odpovědnější Evropy, která nikoho nenechá pozadu.

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation