European Green Party

"Partidul Ecologist European susține și acționează pentru o transformare politică, socială și economică bazată pe valorile responsabilității în materie de mediu, justiției sociale, incluziunii, diversității și păcii. Împreună cu partidele noastre membre, susținem politici și acțiuni care combat schimbările climatice și inegalitățile sociale tot mai mari, investind totodată în construirea unei Europe mai verzi, mai sigure și responsabile, care nu lasă pe nimeni în urmă."

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation