European Green Party

"Il-Partit tal-Ħodor Ewropej jirrappreżenta u jaġixxi għal trasformazzjoni politika, soċjali u ekonomika bbażata fuq il-valuri tar-responsabbiltà ambjentali, il-ġustizzja soċjali, l-inklużjoni, id-diversità u l-paċi. Flimkien mal-partiti membri tagħna, aħna nirrakkomandaw politiki u azzjonijiet li jiġġieldu l-isfida tat-tibdil fil-klima u l-inugwaljanzi soċjali li qed jikbru, filwaqt li ninvestu fil-bini ta' Ewropa aktar ekoloġika, aktar sikura u responsabbli li ma tħalli lil ħadd jaqa' lura. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation