Party of the European Left

"Mes vienijame Europos žemyno demokratines alternatyviąsias ir pažangiąsias kairiųjų partijas, siekiančias nuosekliai keisti šiuolaikinius socialinius santykius kuriant taikią ir socialiniu požiūriu teisingą visuomenę ir atsižvelgiant į mūsų aplinkybių, istorijos bei bendrų vertybių įvairovę. Daugiau apie tai svetainėje https://www.european-left.org/manifesto/."

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe